Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació

,
Propietat: Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Any d'actuació: 2016 Consultoria Tècnica Redacció i elaboració d’un pla de manteniment preventiu per a les instal·lacions d’energia solar per a 32 promocions d’habitatges…