Habitatges Agència d’Energia Barcelona

Propietat:

Agència de l’Energia de Barcelona (AEB)

Any d’actuació

2015 – 2018

Consultoria Energètica

 • Elaboració d’un catàleg de partides d’obra per a mesures de millora energètica en l’interior d’habitatges. Realització de propostes d’actuacions en clau d’eficiència energètica i costos associats per a la realització de mesures que millorin i redueixin la demanada interior dels habitatges.

Complex residencial La Marina

Propietat:

Complex residencial La Marina

Arquitecte:

L35

Any d’actuació:

2012

Superfície construïda:

11.464 m²

Enginyeria de Projectes

 • Conjunt de quatre edificis amb aparcament, locals comercials a planta baixa i zona comunitària situada a l’Illa 1 de La Marina entre els carrers Sovelles, Ulldecona, Nou i Ps. Zona Franca.

  Fase I : edifici 72 habitatges, planta baixa resta edificació i aparcament. Certificació energètica projecte B.

  Edifici dissenyat amb una xarxa de District Heating and Cooling d’Ecoenergies per el subministrament de la calefacció, ACS i resta d’instal·lacions convencionals per habitatges i aparcament.

Consultoria Legal

 • Redacció i tramitació dels projectes específics necessaris per a l’obtenció de la llicència d’obres i llicència de primera ocupació:

  – Justificació del compliment de la normativa de protecció contra incendis, separata PCI per a l’informe favorable de bombers

  – Llicència ambiental de l’aparcament

Habitatge unifamiliar Usandizaga

Propietat:

Senyors Usandizaga

Any d’actuació:

2016

Superfície construïda:

720 m²

Consultoria Energètica

 • Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de diverses mesures d’estalvi energètic a l’habitatge unifamiliar dels senyors Usandizaga a la ciutat de Barcelona

Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació

Propietat:

Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació

Any d’actuació:

2016

Consultoria Tècnica

 • Redacció i elaboració d’un pla de manteniment preventiu per a les instal·lacions d’energia solar per a 32 promocions d’habitatges socials i per a les instal·lacions de producció centralitzada de fred, calor i ACS de 5 promocions d’habitatges socials, tots ells adscrits al Patronat Municipal d’Habitatges de Barcelona, actualment l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació. Redacció del plec tècnic, suport en la redacció del plec de clàusules administratives per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu i de subministrament d’energia tèrmica.

Complex residencial Unió Vidriera de Badalona

Propietat:

Edificios Can Valls, SL

Arquitecte:

A12 Arquitectes

Any d’actuació:

2013 – 2017

Superfície construïda:

37.320 m²

Enginyeria de Projectes

 • Projecte bàsic i executiu d’un complex residencial dividit en tres blocs (dos destinats a venta lliura i un altre a protecció oficial) situat al recinte de la Unió Vidriera de Badalona, amb una superfície de 37.320,20 m2.
 • El complex suma un total de 140 habitatges, incloent places d’aparcament i trasters, així com 23 locals comercials situats en planta baixa.
 • Realització del disseny, dimensionat i treballs relatius a les instal·lacions d’electricitat amb eletrificació elevada, xarxa de terres, parallamps, climatització amb aerotèrmia, ventilació, extracció, fontaneria, sanejament, protecció contra incendis, senyals febles i protecció/seguretat.

Consultoria Legal

 • Redacció i tramitació dels projectes específics necessaris per a l’obtenció de la llicència d’obres i llicència de primera ocupació:

– Justificació del compliment de la normativa de protecció contra incendis, separata PCI per a l’informe favorable de bombers

– Llicència ambiental de l’aparcament

Edifici de 95 habitatges a Plaça Europa

Propietat:

INBISA / La Llave de Oro

Arquitecte:

BCA Arquitectes

Any d’actuació:

2016

Superfície construïda:

13.200 m²

Enginyeria de Projectes

 • Projecte executiu, direcció d’obra i projectes específics per a obtenció de llicències (llicència ambiental, solar tèrmica, Instal·lacions Comunes Telecomunicació, Certificació Energètica) la promoció d’un edifici de 95 vivendes repartits en 19 plantes amb dues plantes soterrani a la Plaça Europa de l’Hospitalet de Llobregat, promogut INBISA i La Llave de oro amb acabats d’alt nivell.

Consultoria Legal

 • Redacció i tramitació dels projectes específics necessaris per a l’obtenció de la llicència d’obres i llicència de primera ocupació:

– Justificació del compliment de la normativa de protecció contra incendis, separata PCI per a l’informe favorable de bombers

– Llicència ambiental de l’aparcament

Edifici Bon Pastor a Barcelona

Propietat:

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona

Arquitecte:

TAC Arquitectes

Any d’actuació:

2016 – 2017

Superfície construïda:

10.000 m²

Enginyeria de Projectes

 • Projecte executiu, direcció d’obra i projectes específics per a obtenció de llicències (llicència ambiental, solar tèrmica, Instal·lacions Comunes Telecomunicació, Certificació Energètica) la promoció d’un bloc de 60 vivendes destinat a protecció oficial, promogut per l’ens públic del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona.

Consultoria Legal

 • Redacció i tramitació dels projectes específics necessaris per a l’obtenció de la llicència d’obres i llicència de primera ocupació:

  – Justificació del compliment de la normativa de protecció contra incendis, separata PCI per a l’informe favorable de bombers

  – Llicència ambiental de l’aparcament

Nous habitatges al carrer Sant Gabriel de Sant Feliu de Llobregat

Propietat:

Sorigué

 

Arquitecte:

GBR

Any d’actuació:

2017 – 2018

Superfície construïda:

7.463 m²

Enginyeria de Projectes

 • Instal·lacions integrals d’un nou edifici residencial de 9 plantes que inclou 40 habitatges, ubicat al carrer Sant Gabriel número 34 de Sant Feliu de Llobregat. ARCbcn ha dut a terme el clima, electricitat, fontaneria, protecció contra incendis, PCI, etc.

Consultoria Legal

 • Redacció i tramitació dels projectes específics necessaris per a l’obtenció de la llicència d’obres i llicència de primera ocupació.
 • Justificació del compliment de la normativa de protecció contra incendis, separata PCI per a l’informe favorable de bombers
 • Llicència ambiental de l’aparcament
Català