Escola Sant Gervasi – Mollet del Vallès

Propietat:

Escola Sant Gervasi

Any d’actuació:

Des de 2004

Superfície construïda:

8.777 m²

Enginyeria de Projectes

 • Ampliació de l’Escola amb un nou edifici per a Batxillerat (D) i un per a menjador-piscina (E).
 • L’edifici D, format per un cos rectangular, es distribueix en planta baixa amb sala d’actes i aules docents, i tres plantes amb la resta de les aules.
 • L’edifici E consta d’un subterrani amb capacitat per a un pàrquing i sala de màquines, una planta baixa formada per un cos amb piscina climatitzada i vestidors, una altra zona amb el menjador, la cuina i la residència d’estudiants, i una primera planta amb pistes esportives i graderies amb un mirador.

Escola bressol Forestier

Propietat:

Consorci d’Educació de Barcelona

Any d’actuació:

2012

Superfície construïda:

585 m²

Consultoria Energètica

 • Auditoria de la instal·lació de climatització, estudi de viabilitat tècnica i econòmica i projecte executiu de la reforma del sistema de climatització de l’Escola Bressol Municipal Forestier.

British School of Barcelona

Propietat:

Cognita Schools

Any d’actuació:

2012

Superfície construïda:

9.050 m²

Consultoria Tècnica

 • Redacció i elaboració d’un pla de manteniment preventiu i la creació d’un inventari de les instal·lacions dels edificis del centre educatiu BSB- Cognita School, ubicat a Castelldefels. Redacció del plec tècnic i del plec de clàusules administratives per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu i conductiu dels edificis.

Edifici ICTA de la UAB

Propietat:

Universitat Autònoma de Barcelona

Any d’actuació:

2012 – 2015

Superfície construïda:

8.237 m²

Enginyeria de Projectes

 • Direcció de l’execució i redacció del programa de control de qualitat, de les obres de construcció del nou edifici ICTA-ICP ubicat al Campus de Bellaterra de la UAB.
 • L’edifici aprofita tot el contacte amb el terreny de les seves dues plantes soterrades, per tal de preclimatitzar les renovacions d’aire de l’edifici, compta amb sistemes de geotèrmia que aprofiten la temperatura sota terra i, per donar suport als sistemes passius en moments punta, es disposa d’una màquina refredadora amb compressor de levitació magnètica d’alta eficiència.

Consultoria de Sostenibilitat

 • Execució del Commissioning Authority del procés de certificació LEED per New Construction amb segell GOLD de l’edifici de nova construcció ICTA-ICP ubicat al Campus Bellaterra de la UAB. L’edifici té un estalvi de fins al 62% del consum que seria habitual en un edifici convencional similar.

Escola BetàniaPatmos

Propietat:

Fundació Privada BetàniaPatmos

Arquitecte:

Capilla Mónaco Arquitectes

Any d’actuació:

2014 – 2015

Superfície construïda:

12.115 m²

Enginyeria de Projectes

 • Execució de les instal·lacions interiors, pista poliesportiva descoberta i l’aparcament soterrat de la nova escola infantil de BetàniaPatmos. ARCbcn s’ha encarregat de la realització del disseny, dimensionat i treballs relatius a les instal·lacions d’electricitat, xarxa de terres, parallamps, climatització amb aerotèrmia i calderes de condensació, ventilació amb recuperació de calor, extracció, fontaneria, sanejament, aprofitament d’aigües pluvials i grises, protecció contra incendis, senyals febles i protecció/seguretat.

Consultoria Tècnica

 • També s’ha dut a terme l’homologació del PAU de l’escola.

Consultoria de Sostenibilitat

 • S’ha realitzat la certificació LEED GOLD per New Construction de l’edifici infantil.

Consultoria Legal

 • Auditoria legal i projecte d’adequació de tots els equipaments del campus (Primària, Secundària, Batxillerat, Menjador-Piscina, Administració) de l’Escola BetàniaPatmos.
 • Llicència ambiental de tots els edificis del campus, inclòs l’edifici d’Infantil i les legalitzacions tècniques d’aquest edifici.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Propietat:

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Any d’actuació:

2001 – 2019

Enginyeria de Projectes

 • Actuacions de reforma, condicionament i nova construcció d’edificis, reformes integrals de quadres generals de distribució elèctrica, i reformes integrals de producció de fred i calor i instal·lacions de climatització, als edificis del campus de la UAB.

Consultoria Tècnica

 • Plans directors per l’adequació dels edificis existents a la normativa.

Consultoria Energètica

 • S’ha dut a terme la certificació energètica d’edificis.

Facultat de Dret de la UB

Propietat:

 Universitat de Barcelona

Any d’actuació:

2009 – 2016

Superfície construïda:

17.150 m²

Enginyeria de Projectes

 • Projecte executiu i direcció d’obra de l’ampliació de la Facultat Universitària de Dret de Barcelona amb un edifici de nova construcció adossat a l’edifici ja existent. L’edifici consta de diferents espais docents, administratius, de professorat i sala d’actes. L’edifici està ubicat a l’Avinguda Diagonal 684 de Barcelona.

Consultoria Tècnica

 • Pla d’Autoprotecció segons el decret 30/2015.

Consultoria Legal

 • Legalització de l’activitat del nou edifici de la Facultat de Dret.
 • També s’ha realitzat l’auditoria, projecte executiu, direcció d’obra i legalització d’activitats de l’aparcament Tomás i Valiente del campus UB.

Laboratoris UPF al PRBB

Propietat:

Laboratoris UPF al PRBB

Any d’actuació:

2017

Enginyeria de Projectes

 • Projecte executiu del nou laboratori P2 de la UPF dins el PRBB

Centre de Recerca Biomèdica – UdL

Propietat:

Universitat de Lleida

Arquitecte:

Cantallops-Vicente

Any d’actuació

2010 – 2016

Enginyeria de Projectes

 • Centre de recerca per a Biomedicina en el Campus de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida (Mòdul 2). Inclòs dins del nou grup edificatori de l’extrem nord-est del recinte de l’Hospital Arnau de Vilanova. Edifici altament tecnificat, dotat amb instal·lació geotèrmica.
 • S’ha dut a terme el projecte bàsic i executiu (instal·lacions d’edificis i instal·lacions específiques de laboratori) durant el 2010 i 2011. La direcció d’obra durant el 2014 i 2016 i les legalitzacions (MT, BT, Clima i Gas) el 2016.
Català