DKV Saragossa

Propietat:

DKV

Any d’actuació:

2013

Superfície construïda:

9.800 m²

Consultoria de Sostenibilitat

 • Certificació LEED amb segell GOLD per Commercial Interiors de la Torre Sud ubicada al WTC – World Trade Center de Saragossa, de DKV.

Llibreries de la Generalitat de Catalunya

Propietat:

EADOP – Generalitat de Catalunya

Any d’actuació:

Des de 2008

Superfície construïda:

3.288 m² (conjunt llibreries)

Consultoria Tècnica

 • Auditoria d’instal·lacions, consultoria i assistència en l’assessorament del manteniment de les instal·lacions de 4 edificis adscrits a l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
 • Assessorament i/o redacció del plec tècnic, plec de clàusules administratives, criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació del servei de manteniment integral de les instal·lacions de les oficines de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP).

Mutua Universal

Propietat:

Mutua Universal

Any d’actuació:

2014

Superfície construïda:

75.000 m²

Enginyeria de Projectes

 • Auditoria tècnica, legal i de gestió del Security & Safety de la Mutua Universal. En aquesta ocasió ARCbcn ha estat l’encarregada de fer una auditoria tècnica, legal i de la gestió integral de les Iinstal.lacions de Seguretat (PCI, Intrusió, CCTV i Sistemes Integrats) de tots els establiments de Mutua Universal a Espanya.

Sala Razzmatazz

Propietat:

Razzmatazz

Any d’actuació

2014

Superfície construïda:

1.058 m²

Enginyeria de Projectes

 • Projecte Executiu d’Obra i Instal·lacions per a la connexió a xarxa de Districlima de l’Edifici de Razzmatazz i la climatització de tota la sala 1.
 • S’ha instal·lat un sistema de difusió nou a la sala 1 i a més s’hi han substituït les refrigeradores antigues per una subcentral connectada a la xarxa de Districlima. L’alimentació dels dos climatitzadors instal·lats de 35.000 m3/h s’alimenten amb dues bateries amb recuperació de succió. D’una banda la bateria de fred, amb potència disponible de 300kW, i d’una altra, una bateria de calor de 150kW. Tots els elements queden integrats a la coberta de l’edifici.

Servei Estació

Propietat:

Servicio Estación SA

Any d’actuació:

Des de 2004 – actualitat

Superfície construïda:

Barcelona – 5.700 m²

Girona – 4.000 m²

Magatzem – 4.500 m²

Enginyeria de Projectes

 • Ampliació i reforma de l’establiment comercial de Barcelona.
 • Auditoria de les instal·lacions de climatització i baixa tensió de la botiga del Servei Estació a Girona amb una superfície d’aproximadament 4.000 m2 repartits en 4 nivells.
 • Redacció del projecte executiu per a una nova instal·lació de climatització a la botiga del Servei Estació de Girona.

Consultoria Legal

 • Auditoria, projecte executiu, direcció d’obra i legalització d’activitat del centre comercial Servei Estació de Barcelona.
 • Pla director legal del centre comercial ubicat a Girona.
 • Pla director legal, projecte executiu, direcció d’obra i legalització d’activitat del magatzem ubicat a Granollers.
Català