Propietat:

Institut Català Salut (ICS) – Generalitat de Catalunya

Any d’actuació:

 2012 – 2019

Enginyeria de Projectes

  • Projecte executiu de reforma i millora de les instal·lacions de ventilació i climatització del CAP Can Pantiquet, situat al municipi de Mollet del Vallès, i del CAP Creu Alta, situat a Sabadell. Actuació en diverses fases compatibilitzant l’obra amb l’edifici en funcionament.