CAP Can Pantiquet i CAP Creu Alta

  • Propietat: Institut Català de la Salut
  • Any d’actuació: 2012 – 2019

Enginyeria de projectes

Projecte executiu de reforma i millora de les instal·lacions de ventilació i climatització del CAP Can Pantiquet, situat al municipi de Mollet del Vallès, i del CAP Creu Alta, situat a Sabadell. Actuació en diverses fases compatibilitzant l’obra amb l’edifici en funcionament.

CA