Propietat:

Cognita Schools

Any d’actuació:

2012

Superfície construïda:

9.050 m²

Consultoria Tècnica

  • Redacció i elaboració d’un pla de manteniment preventiu i la creació d’un inventari de les instal·lacions dels edificis del centre educatiu BSB- Cognita School, ubicat a Castelldefels. Redacció del plec tècnic i del plec de clàusules administratives per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu i conductiu dels edificis.