• Any d’actuació: 2017 – 2018
  • Finançament: Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Consultoria Energètica

L’objectiu va ser realitzar l’estudi de viabilitat d’un sistema d’indicadors energètics pel sector productiu del vi i del cava, que inclogui des d’uns indicadors energètics generals dels cellers fins a indicadors específics per cadascuna de les etapes del procés d’elaboració dels diferents productes (vi negre, vi blanc i cava). Això permetrà a les empreses del sector conèixer el seu estat energètic i comparar-lo amb cellers de referència (benchmarking).

ARCbcn realitza les tasques de coordinador tècnic d’aquest projecte on col·laboren el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), el Centre Tecnològic EURECAT, el Clúster Vitivinícola Català (INNOVI) i el Parc Tecnològic del Vi (VITEC).

CA