• Promotor: Agència de l’Energia de Barcelona (AEB)
  • Any d’actuació: 2021
  • Superfície construïda: 2.813 m²

Consultoria Energètica

Servei d’assessoria tècnica d’acompanyament, suport i supervisió per a la gestió energètica i elaboració de protocols d’establiment, seguiment i avaluació de compliment d’objectius energètics en la nova Biblioteca Municipal en construcció Gabriel Garcia Márquez de la ciutat de Barcelona.

ca