Barcelona Activa

  • Propietat: Barcelona Activa
  • Superfície construïda: 5.038 m²

Consultoria Tècnica

L’objecte d’aquest estudi era definir un pla director que permeti assolir un nivell de qualitat de l’aire elevat per a l’edifici de la seu central de BCN Activa. Es van analitzar les instal·lacions existents de climatització i ventilació, i es van proposar diferents opcions de millora, avaluant el cost econòmic d’implementació de cadascuna d’elles.

ca