En els propers 10 anys, més de la meitat de les empreses necessitarà incrementar en més del 50% la seva actual plantilla d'enginyers i enginyeres. Però, paradoxalment, l’enginyeria no és prou atractiva per a les noies. Dels 750.000 enginyers i enginyeres que som avui a España, tan sols un 20% són dones.

CA