Sens dubte estem davant una situació excepcional on el coneixement dels recursos i la capacitat d’adaptació han estat claus i necessàries per poder afrontar els imprevistos de la manera més efectiva possible amb l’objectiu de salvar vides. Es demostra que quan s’orienten tots els esforços en una mateixa direcció els resultats són sorprenents i que […]

ca