Entrades per

,

Edifici ECOURBAN

Propietat:

ICAEN

Any d’actuació:

2010 – 2015

Superfície construïda:

6.500 m²

Consultoria Energètica

 • Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de la connexió de l’edifici Verd del complex ECOURBAN, seu de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), a la xarxa de District Heating & Cooling del districte 22@, gestionada per l’empresa Districlima.
 • Anàlisi de les instal·lacions existents, determinació de potències i demandes tèrmiques, estudi de les solucions tècniques (ubicació sala tècnica i integració a la xarxa de l’edifici), avaluació tècnica i econòmica de la proposta final de connexió a la xarxa de Districlima.

,

Empresa VERLAN

Propietat:

VERLAN SA

Any d’actuació:

2015 – 2018

Superfície construïda:

1.639 m²

Consultoria Legal

 • Auditoria legal, projecte executiu, direcció d’obra i legalització d’activitat a l’empresa VERLAN S.A, dedicada a la fabricació de productes de matèries plàstiques termoplàstiques.

, , ,

Central Tèrmica d’Ecoenergies

Propietat:

Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via de L’Hospitalet, S.A.

Any d’actuació:

2013

Superfície construïda:

284 m²

Enginyeria de Projectes

 • Projecte Executiu d’obra i instal·lacions per a l’ampliació de les instal·lacions de producció de calor de la central d’energia District Heating & Cooling Marina al recinte de Fira 2, a l’Hospitalet de Llobregat.
 • La  producció de calor per a la xarxa de DHC està ubicada en un recinte a la coberta del edifici Nexe, a l’interior del recinte de Fira-2, on es va realitzar la instal·lació de tres calderes amb una potència total instal·lada de 9.800 kW. Amb la reforma s’incorporen dues calderes noves de 6,5 MW c/u i es redistribueixen les existent aconseguint una potència de fins als 20 MW.
 • Les feines realitzades són el projecte executiu, la direcció d’obra i els projectes específics per a l’obtenció de permisos.

,

Bodegues La Gramanosa

Propietat:

La Gramanosa

Arquitecte:

B720 Arquitectes

Any d’actuació:

2016

Superfície construïda:

1.800 m²

Enginyeria de Projectes

 • Projecte d’unes noves bodegues de cava d’alta qualitat, dotades d’elements i sistemes d’una elevada tecnificació, especialment pel que fa als sistemes de procés productiu, així com dels elements de gestió de l’aigua i dels sistemes energètics. Producció energètica 100% geotèrmica.

,

CPD Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

Propietat:

Generalitat de Catalunya

Any d’actuació:

2016

Superfície construïda:

500 m²

Enginyeria de Projectes

 • Ampliació i reforma del Centre de Processament de Dades (CPD) del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya, ubicat a l’Hospitalet del Llobregat, incloent totes les instal.lacions i sistemes equivalents a una qualificació TIER 3.

,

CPD del Parc Sanitari Pere Virgili

Propietat:

Parc Sanitari Pere i Virgili

Any d’actuació:

2018

Enginyeria de Projectes

 • Projecte de millora de les instal·lacions de climatització i electricitat del Centre de Processament de Dades (CPD) del Parc Sanitari Pere i Virgili, considerant tots els criteris de seguretat de subministre i redundància dels equips tèrmics i de subministre elèctric.

, ,

Barcelona Supercomputing Center

Propietat:

Barcelona Supercomputing Center

Any d’actuació:

2016

Superfície construïda:

500 m²

Consultoria Tècnica

 • Establiment de les especificacions tècniques, redacció dels plecs tècnics i administratius per al concurs d’enginyeria de disseny de les infraestructures generals que alimentaran al nou supercomputador Mare Nostrum 4.
 • Redacció del plec tècnic i suport en la redacció del plec de clàusules administratives per a la redacció dels projectes tècnics del nou CPD que el Barcelona Supercomputing Center (BSC) construeix dins del nou edifici del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC.

Consultoria Energètica

 • Treballs de consultoria, per analitzar i proposar els sistemes energètics òptims per a satisfer les necessitats energètiques del nou supercomputador Mare Nostrum 4 (10MWe + 10 MWt), situat al Barcelona Supercomputing Center (BSC). S’ha estudiat l’opció de trigeneració amb gas natural en front de l’opció convencional de connexió a la xarxa elèctrica.

,

Habitatges Agència d’Energia Barcelona

Propietat:

Agència de l’Energia de Barcelona (AEB)

Any d’actuació

2015 – 2018

Consultoria Energètica

 • Elaboració d’un catàleg de partides d’obra per a mesures de millora energètica en l’interior d’habitatges. Realització de propostes d’actuacions en clau d’eficiència energètica i costos associats per a la realització de mesures que millorin i redueixin la demanada interior dels habitatges.