El projecte està liderat pel CEEC i compta amb la participació d’ARCbcn com a coordinador tècnic i la distribuïdora Electra Caldense

15 de novembre de 2022

Amb la voluntat d’impulsar la modernització i la innovació de la gestió energètica i democratitzar la producció energètica, hem arrencat el projecte PLATDAT on pretenem definir i crear les bases tecnològiques per a l’adquisició i l’agregació de dades energètiques de forma no intrusiva i d’alta granularitat. El projecte s’emmarca en el programa Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) i està coordinat pel Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, comptant amb la participació d’ARCbcn com a enginyeria i consultoria, i Electra Caldense com distribuïdora.

L’eina haurà de servir per proveir dades de telemetria en temps real a aplicacions de gestió energètica, procedents directament de la infraestructura dels fabricants on ja s’està centralitzant la recollida de dades.

En la seva primera fase, PLATDAT busca obtenir un prototip funcional d’aquesta plataforma. Aquest primer prototip serà testat a nivell tècnic amb dades reals proporcionades pels diversos agents involucrats en el projecte per tal de validar el seu funcionament, la seva connectivitat amb els diferents serveis al núvol i la fiabilitat de les dades aconseguides.

Tenint en compte l’objectiu del projecte i l’impacte que es vol assolir, s’ha format un consorci format per PIMES i que s’ha coordinat des de l’AEI pel Clúster d’Energia Eficient de Catalunya (CEEC). Tots els membres del projecte són de perfils diferents i tenen coneixements diversos que es complementen entre ells per tal d’assolir el propòsit plantejat.

1- ARCbcn és el coordinador tècnic del projecte, i serà el responsable del desenvolupament i validació del prototip de la plataforma d’agregació de dades. Entre d’altres, definirà les bases tècniques i de mercat que ha de complir la plataforma i liderarà el posterior desenvolupament i validació beta del prototip.

2- El grup Electra Caldense serà responsable de l’anàlisi de la tipologia, disponibilitat i granularitat de les dades energètiques, existents a la distribuïdora, i també s’encarregarà de la definició de l’estructura concreta dels paquets de dades energètiques a aportar al projecte.

Font: Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya