Agència Catalana de l’Aigua

  • Propietat: Agència Catalana de l’Aigua
  • Any d’actuació: 2016 – 2021
  • Superfície construïda: 16.550 m²

Consultoria Tècnica

Hem auditat les instal·lacions de climatització i ventilació de tres oficines de l’ACA Es varen avaluar les diferents instal·lacions, senyalant el seu estat i el funcionament actual, per tal de poder realitzar unes propostes de millora valorades i classificades segons ordre de prioritat.

Pla Director per la implementació de la metodologia BIM a l’àrea d’Edificació de l’Agència Catalana de l’Aigua – Generalitat de Catalunya.

Seguretat i Prevenció Integral

Projecte Executiu de seguretat integral (CCTV, intrusió, control d’accessos i integració), gestió de la seguretat i protecció contra incendis. Realització-actualització del document dels Protocols de Gestió de les instal·lacions integrals de seguretat i del servei de seguretat física (servei de vigilància), incloent -hi els Protocols de Coordinació amb els cossos de seguretat de l’estat i del document Manual d’Explotació de la instal·lació de Videovigilància (CCTV) dels edificis de la seu central ubicats al carrer Provença 204 i 260 de Barcelona

ca