Archive for month: maig, 2021

Entrevista a Gustavo Crespo – Cluster de Seguretat Contra Incendis

Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis?

Ja podeu llegir l’entrevista a Gustavo Crespo Torres d’ARCbcn, consulting engineers, del cicle d’entrevistes als associats del Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya “El repte més important és sensibilitzar a tots els agents implicats en la construcció que invertir en seguretat contra incendis és i serà sempre rendible.”

Energia Geotèrmica a la Vall de Núria

A TV3 el projecte d’energia geotèrmica que ARCbcn està portant a terme a la Vall de Núria!

Edifici ECOURBAN

Propietat:

ICAEN

Any d’actuació:

2010 – 2015

Superfície construïda:

6.500 m²

Consultoria Energètica

 • Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de la connexió de l’edifici Verd del complex ECOURBAN, seu de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), a la xarxa de District Heating & Cooling del districte 22@, gestionada per l’empresa Districlima.
 • Anàlisi de les instal·lacions existents, determinació de potències i demandes tèrmiques, estudi de les solucions tècniques (ubicació sala tècnica i integració a la xarxa de l’edifici), avaluació tècnica i econòmica de la proposta final de connexió a la xarxa de Districlima.

Xarxa d’Andorra

Propietat:

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA)

Any d’actuació:

2014 – 2016

Superfície construïda:

140.000 m²

Consultoria Energètica

 • Estudi del potencial tèrmic i de demanda calorífica realitzat al nucli urbà de Canillo (Andorra). Aquest estudi permet valorar el potencial i possibilitats per plantejar la implantació d’una xarxa de calor de districte.
 • Estudi del cost de producció d’energia calorífica (€/MWh) amb diferents tecnologies de producció: caldera de gasoil, bomba de calor elèctrica, caldera de biomassa i xarxa de distribució DHC.
 • Realització d’un estudi tarifari i contractual de xarxes de calor de districte, contemplant el model de gestió i finançament, l’anàlisi de tarifes i realitzant una comparativa de costos amb instal·lacions convencionals així com les característiques i condicions tècniques i contractuals. Es proposen varies opcions tarifàries per a la xarxa d’Andorra.
 • Redacció del Plec de Prescripcions Tècniques per a la selecció de l’equip d’enginyeria per dur a terme la realització d’un Projecte d’Eficiència Energètica que inclou: l’estudi previ de mesures, el projecte d’enginyeria de detall de les mesures proposades i el balanç energètic i econòmic de les mateixes.

µTIC – Efficient IT

Propietat:

Comunitat RIS3CAT d’Energia

Any d’actuació:

2016 – 2017

Consultoria Energètica

 • L’objectiu principal és poder definir les bases tècniques i de model de negoci d’una microsolució TIC, innovadora i energèticament eficient per a PIMES. Es tracta d’obtenir una solució integral, escalable i portàtil que pugui acompanyar a la PIME en el seu creixement com empresa i les seves futures demandes TIC tant en capacitat com en ubicació.
 • ARCbcn realitza les tasques de coordinador del projecte a desenvolupar amb els altres socis, IREC i Schneider.

GEOT€CH

Propietat:

GEOT€CH (Geothermal Technology for €conomic Cooling and Heating). Consorci: 16 socis

Any d’actuació:

2015 – 2019

Consultoria Energètica

 • L’objectiu global és estimular i promocionar l’ús d’energies renovables per calefacció i refrigeració utilitzant bombes de calor amb intercanvi geotèrmic a poca profunditat a través de tecnologies innovadores en la perforació i en els bescanviadors de terreny. (Programa UE: Horizon 2020).

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

Propietat:

 Generalitat de Catalunya

Any d’actuació:

2013 – 2016

Superfície construïda:

22.500 m²

Enginyeria de Projectes

 • Ampliació i reforma de la Sala d’Operacions i Control del centre.

Consultoria Tècnica

 • Confecció d’un pla director per a la reforma de les instal·lacions de clima i ventilació de l’edifici CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació), en funció de l’anàlisi realitzat, on s’han incorporat tant les propostes de millora, com un anàlisi econòmic dels estalvis de cada mesura.
 • Desenvolupament d’una de les millores del pla director corresponent al projecte executiu de les Instal·lacions de ventilació en l’edifici del CTTI. Aquesta edificació consta de tres plantes soterrani (duescdestinades a aparcament), planta baixa, tres plantes d’oficines i coberta. L’actuació es desenvolupa principalment a l’última planta aprofitant les instal·lacions existents.
 • Redacció i elaboració d’un pla de manteniment preventiu i la creació d’un inventari de les instal·lacions de l’edifici, inclou l’edifici principal, edifici annex i nau. Redacció del plec tècnic, suport en la redacció del plec de clàusules administratives i assistència a la contractació per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu dels edificis

Districlima 22@

Propietat:

Districlima

Any d’actuació:

2018 – 2028

Consultoria Tècnica

 • Estudi de viabilitat per a la construcció d’una central de producció tèrmica per a l’ampliació de la xarxa “District Heating & Cooling” de Districlima al 22@ de Barcelona. Central d’alta eficiència extraient energia de l’aigua del mar amb capacitat de fins a 40 MW.
 • S’incorpora també capacitat d’acumulació d’energia en forma de gel.

Bodegues sostenibles 4.0

Any d’actuació

2017 – 2020

Consultoria de Sostenibilitat

 • L’objectiu és realitzar l’estudi de viabilitat d’una eina online d’avaluació automatitzada i intel·ligent de l’aplicació de les principals tecnologies d’energies renovables i eficiència energètica per al sector productiu del vi i del cava. El sistema permetrà determinar la viabilitat tècnica i econòmica d’aplicació de les diferents tecnologies renovables (energia solar tèrmica, energia solar fotovoltaica, energia eòlica, biomassa, geotèrmia i sistemes d’acumulació) de manera específica per a cada celler.
 • ARCbcn realitza les tasques de coordinador tècnic d’aquest projecte on col·laboren el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), el Centre Tecnològic EURECAT, el Clúster Vitivinícola Català (INNOVI) i l’empresa Sud Energies Renovables.

Bodegues Intel·ligents 4.0

Any d’actuació

2017 – 2018

Consultoria Energètica

 • L’objectiu va ser realitzar l’estudi de viabilitat d’un sistema d’indicadors energètics pel sector productiu del vi i del cava, que inclogui des d’uns indicadors energètics generals dels cellers fins a indicadors específics per cadascuna de les etapes del procés d’elaboració dels diferents productes (vi negre, vi blanc i cava). Això permetrà a les empreses del sector conèixer el seu estat energètic i comparar-lo amb cellers de referència (benchmarking).
 • ARCbcn realitza les tasques de coordinador tècnic d’aquest projecte on col·laboren el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), el Centre Tecnològic EURECAT, el Clúster Vitivinícola Català (INNOVI) i el Parc Tecnològic del Vi (VITEC).
Català